موقعیت شما : صفحه اصلی » گردشگری
صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد

صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد

اقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش […]

اقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش به حرکت در آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که به تعدادی از این مولفه ها در زیر اشاره شده است:

– ورود ارز به کشور – اشتغال در بسیاری از زمینه ها – پویایی بازار خرده فروشی

– فعال شدن فرودگاه ها وسیستم های حمل ونقل – افزایش سرمایه گذاری

– افزایش تولیدات محلی و بومی وصنعتی (صنایع دستی ومحصولات فرهنگی )

– افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی (هتل سازی وسایر خدمات مرتبط )

ورود هر توریست به کشور ما۸ فرصت شغلی ایجاد می نماید و در آمدی به اندازه فروش ۵۰ تا ۱۰۰ بشکه نفت را به دنبال می آورد . از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون ۱۲۰۰ هزار نفر جهانگرد خارجی به ایران مسافرت نموده اند  که این رقم رشت ۱۶ درصد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و نیز رشد ۲۷ درصد را نسبت به ۱۰ سال گذشته برای ایران به همراه داشته است . مقایسه ای تطبیقی نشان می دهد کشور همسایه ما ترکیه بیش از درآمد ایران از فروش نفت از صنعت جهانگردی کسب سود می نماید .به طوریکه این کشور در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ ) درآمدی بالغ بر  ۳/۸ میلیارد دلار از صنعت جهانگردی کسب نموده و نیز ۳۲۰ هزلر نفر از نیروی کار فعال و جوان خود را در این صنعت به کار گرفته است . تمامی این آمار و ارقام از گستردگی و عمق حیاتی این صنعت دارد و نیز نشانگر آن است که تنها جانشین درآمد صنعت نفت ˓ درآمد صنعت جهانگردی است .

 درآمد جاری

توسعه صنعت توریسم  به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارز آور جهان در بین همه کشورها مد نظر بوده است و تبلیغات گسترده ˓ نشان از توجه دولت ها به درآمدهای این صنعت بزرگ است .توسعه زیر ساخت های گردشگری ˓ یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی در دنیاست و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک ماراتن صنعتی تبدیل شده است . فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی صنعت توریسم ˓یکی از ویژگی های این صنعت اقتصادی پایه است ˓ که علاوه بر زود بازده بودن ˓ ظرفیت های نا محدودی را نیز برای سرمایه گذاری ایجاد می کند .سازمان همکاری و توسعه جهانی را پس لز بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است . بر اساس آمار منتشره در سال ۲۰۰۰ میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری ۷۰۱ میلیارد دلار یعنی معادل ۹/۴ درصد کل سرمایه گذاری جهان بوده است . این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار معادل ۱۰/۶ درصد کل سرمایه گذاری های جهانی رسید . بر اساس آمار منتشره تا سال ۲۰۱۰رشد صنعت توریسم ۲/۴ درصد و آمار گردشگران نیز به یک میلیارد نفر و درآمد جهانی این بخش به ۷۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت . اگر چه از نیمه سال ۲۰۱۱ و در طول سال ۲۰۱۲ صنعت گردشگری به دلیل بحران های مالی  در اروپا و آمریکا به شدت کاهش یافت ˓ اما این صنعت رتبه نخست درآمد زایی را برای کشورهای هدف همچنین به همراه داشته است .گستره جهانی صنعت جهانگردی باعث توسعه نوآوری های تکنولوژی ˓ جریان های سرمایه ای ˓ فرهنگ ˓ اطلاعات و افزایش درآمد ها و بهبود شرایط ارتباطات گردشگری در این کشورها شده است . در عصر حاضر که جهانگردی و شکوفایی اقتصادی صنعت توریسم به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است ˓ کشور هایی موفق بودند که با ابتکار عمل و یافتن راه های جدید ˓ به نحو مطلوب از توانمندی های این بخش بهره برده اند . اکنون پس از رکود صنعت خودرو سازی ˓ از صنعت گردشگری به عنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد می شود درآمد کلان این صنعت است در برخی کشور ها هم اینک جهانگردی را در اولویت دیگر برنامه های آنان قرار داده است .به گفته کارشناسان ˓ وابسته بودن ۵۰ درصد تولید نا خالص برخی کشور های کوچک جهان و محسوس بودن درآمد برخی کشور های بزرگ از گردشگری می طلبد که در کشور ایران به عنوان یک خاستگاه بزرگ گردشگری آسیا با تمدن و تاریخ کهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود . در سال ۲۰۰۱ تعداد گردشگرانی که از مالزی دیدار کرده اند ۱۲/۷ میلیون نفر و درآمد ارزی ناشی از توریسم این کشور کم سابقه کوچک آسیایی ۵/۲ میلیارد دلار بوده است . تا سال ۲۰۰۶  تعداد گردشگران این کشور به ۱۵ میلیون نفر رسید و درآمد ارزی آن از مرز ۸ میلیارد دلار گذشت . در ایران با توجه به وجود قدمت تاریخی و تنوع جاذبه های گردشگری ˓ صنعت گردشگری می تواند به عنوان صنعتی پر درآمد برای کشور باشد . درآمد ۱۰۰۰ دلاری هر توریست برابر با ۶۰ تا ۷۰ بشکه نفت است و صنعت گردشگری می تواند جایگزین صنعت نفت شود . جهانگردی یک صنعت مادر است و در آمد های این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی گیرد ˓ بلکه شبکه ای از چرخش اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد . توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخش های مختلف هتل داری ˓ هواپیمایی ˓ کشتیرانی ˓ حمل نقل ˓ مراکز اقامتی ˓ تفریحی و بخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در جهان شده است . براساس گزارش شورای جهانگردی و مسافرت جهانی از هر ۹ نفر کارمند و کارگر دنیا یک نفر در صنعت گردشگری مشغول است و تعداد این افراد در دنیا ۲۱۲ میلیون نفر است گردشگری شاهرگ اقتصادی بسیاری از کشور هاست تا جایی که برخی از دولت ها تا ۵۰ در صد از تولیدات ناخالص خود را وابسته به گردشگری می دانند .گردشگری و درآمد حاصل از آن ˓توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع و فعالیتهای اقتصادی کشور را متنوع می کند گردشگری باعث جذب سرمایه های سرگردان ˓ افزایش درآمد ملی و ارز آوری از دیگر مزیت های  شکوفایی بخش گردشگری است.  در حال حاضر گردشگری در جهان به دو شیوه کلاسیک و مدرن صورت می گیردکه گردشگری کلاسیک وسنتی در جاذبه های تاریخی رخ می دهد و گردشگری نوین نیز از سوی مراکز علمی ودانشگاهی به عنوان گردشگری علمی میزبانی می شود. یکی از مولفه های گردشگری نوین در جهان پرداختن به گردشگری علمی است و گردشگری علمی در زمینه صنعت توریسم در سطح دانشگاها و دست آوردهای علمی می تواند به صنعتی در آمد زا برای دانشگاها و مراکز علمی مبدل شود. بر اساس تعاریف جدید سازمان WOT ورد هر شخص خارجی به یک کشور ˓به عنوان مسافر قلمداد می شود ˓چرا که این افراد خارجی حتی اگر برای ترانزیت نیز سفر کنند برای خرید کالا و استفاده از هتل اقدام خواهند کرد .

به روز نبودن سیستم ناوگان حمل و نقل جاده ای ˓ کمبود امکانات زیر ساختی سیاحتی و زیارتی ˓ مشارکت نا کافی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ˓ عدم معرفی مطلوب پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری ˓ نبود راهبرد مشخص در معرفی استعدادها و توانمندیها و عدم رشته آموزشی راهنمای گردشگری از موانع توسعه صنعت توریسم می باشد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*